Thông tin đề

Practice: Reading Unit 10: Conservation
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173040 - phamminhngoc 12 5 10 03:05 08/05/2019 4199