Thông tin đề

Practice: Grammar: Conditional sentence type 3
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173040 - phamminhngoc 28 8 16 09:01 16/04/2019 4199
2 foto 192465 - buikhanhhuyen 28 8 16 10:03 01/05/2019 2487
3 foto 166644 - Sunli1207 16 6 12 10:16 07/03/2019 1510
4 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 12 4 8 08:47 28/02/2019 1556
5 foto 202089 - bababa 0 0 0 1006
6 foto 197092 - minhdieu24 0 0 0 10:48 22/02/2019 3214