Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 11 - Đề 2
Lớp

10

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183070 - Huy bình 0 0 0 1090
2 foto 193568 - Nguyễn Bích Ngọc 0 0 0 2496