Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.03. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Amin - Amino axit - Protein (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 30 10 10 02:02 10/02/2019 6048
2 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 30 10 10 04:50 14/02/2019 1078
3 foto 40306 - Trương Thị Thúy 26 9 9 11:23 11/02/2019 3079
4 foto 204560 - Vũ Thị Loan 18 7 7 07:53 29/01/2019 1745
5 foto 37705 - thad7 18 7 7 01:19 03/02/2019 2625
6 foto 206859 - nguyenbatheanh 14 6 6 08:14 15/02/2019 1048
7 foto 114983 - thienan2001 0 0 0 2959
8 foto 784 - Lâm Mai Tường Vi 0 0 0 10:10 01/02/2019 1250
9 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 03:25 03/02/2019 997
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:50 04/02/2019 1262