Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.03. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Amin - Amino axit - Protein (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 30 10 10 02:02 10/02/2019 11396
2 foto 76012 - nguyễn thúy kiều 30 10 10 04:50 14/02/2019 1676
3 foto 114096 - Huỳnh Hoàng Vy 30 10 10 09:22 18/03/2019 4995
4 foto 212532 - nguyen0102 30 10 10 08:18 20/03/2019 1879
5 foto 206017 - bdh0275 30 10 10 10:23 27/05/2019 1236
6 foto 40306 - Trương Thị Thúy 26 9 9 11:23 11/02/2019 3466
7 foto 204971 - nguyễn đinh quang nhât 26 9 9 10:57 10/03/2019 1276
8 foto 185935 - Linhhatinh 26 9 9 04:49 15/03/2019 8751
9 foto 176568 - le minh hai 26 9 9 09:19 19/03/2019 3093
10 foto 194574 - Dhngoaithuong 26 9 9 08:39 28/04/2019 12895