Thông tin đề

Thi Online: CPLT_HC.03. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Amin - Amino axit - Protein (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 40306 - Trương Thị Thúy 26 9 9 11:29 11/02/2019 3466
2 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 26 9 9 09:57 13/02/2019 4463
3 foto 165601 - Minh Lê 26 9 9 10:14 08/03/2019 3534
4 foto 185935 - Linhhatinh 26 9 9 04:58 15/03/2019 8751
5 foto 115821 - jeanbui 26 9 9 09:03 17/03/2019 5518
6 foto 38650 - jurself 26 9 9 09:36 21/04/2019 15741
7 foto 96229 - Công Thành Ngô 26 9 9 03:55 30/05/2019 14055
8 foto 14051 - Trần Khánh Thoại 26 9 9 05:03 17/06/2019 1423
9 foto 116992 - Nguyễn Như 26 9 9 11:09 19/06/2019 3283
10 foto 37705 - thad7 22 8 8 01:25 03/02/2019 9722