Thông tin đề

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2019 - Đề số 1
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/02/2019

Giới thiệu đề

Chúc mừng năm mới !
Chúc các em KHAI BÚT THÀNH CÔNG để CẢ NĂM 2019 MAY MẮN !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 155164 - Trần Thế Minh 20 10 10 12:20 05/02/2019 1237
2 foto 205050 - Long YT 20 10 10 12:30 05/02/2019 1081
3 foto 189574 - Xuân Việt Uông 20 10 10 01:36 05/02/2019 1020
4 foto 33917 - ruồi giấm 20 10 10 07:58 05/02/2019 13206
5 foto 17661 - Huyền Thoại ILJIMAE 20 10 10 08:06 05/02/2019 9271
6 foto 207114 - nongmanhtien 20 10 10 08:42 05/02/2019 1020
7 foto 189278 - Gia Bình 20 10 10 08:51 05/02/2019 1020
8 foto 205982 - Duc Thinh Le 20 10 10 10:31 05/02/2019 1119
9 foto 96229 - Công Thành Ngô 20 10 10 08:50 05/02/2019 7500
10 foto 177577 - mavanminh 20 10 10 07:47 06/02/2019 8317