Thông tin đề

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2019 - Đề số 2
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

10 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/02/2019

Giới thiệu đề

Chúc mừng năm mới !
Chúc các em KHAI BÚT THÀNH CÔNG để CẢ NĂM 2019 MAY MẮN !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101202 - hoangtungkien 22 10 10 12:04 06/02/2019 2300
2 foto 205050 - Đỗ Hải Long 22 10 10 12:09 06/02/2019 1081
3 foto 200195 - Truongminhtai6789 22 10 10 08:50 06/02/2019 1105
4 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 22 10 10 02:00 06/02/2019 8150
5 foto 148275 - Tiến Nguyễn 22 10 10 08:07 06/02/2019 17767
6 foto 96229 - Công Thành Ngô 22 10 10 12:56 07/02/2019 13298
7 foto 207115 - Dương Trần 22 10 10 09:39 07/02/2019 1241
8 foto 176090 - nhatmaitb 22 10 10 08:33 08/02/2019 2959
9 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 22 10 10 05:45 08/02/2019 7438
10 foto 207826 - Bùi Ánh Linh 22 10 10 09:08 17/02/2019 2005