Thông tin đề

Đề 13: Luyện tập về tạo giống bằng công nghệ tế bào
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 93337 - Buithiendat 68 9 36 07:52 29/05/2019 3739
2 foto 208829 - daudau884 65 8.75 35 09:25 27/04/2019 4696
3 foto 183287 - Phạm Phương 65 8.75 35 10:58 01/06/2019 10323
4 foto 185421 - nguyenhongnhung1411 62 8.5 34 02:46 02/03/2019 5422
5 foto 19964 - mmeocon01 62 8.5 34 06:06 15/03/2019 16675
6 foto 191740 - mieumieu 59 8.25 33 10:05 09/06/2019 7111
7 foto 184398 - quyettamdoyhanoi 56 8 32 09:49 27/02/2019 6010
8 foto 207711 - Lê Vinh 56 8 32 09:41 23/03/2019 7095
9 foto 117390 - Thuý Nguyễn Diệu 53 7.75 31 09:13 22/03/2019 2575
10 foto 184301 - AnhhMai 53 7.75 31 03:26 12/05/2019 4312