Thông tin đề

Đề 13: Luyện tập về tạo giống bằng công nghệ tế bào
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183287 - Phạm Phương 65 8.75 35 10:58 01/06/2019
00:21:14
10323
2 foto 243980 - Trần Thu Trinh 62 8.5 34 23:13 18/01/2020
00:18:56
5746
3 foto 191740 - mieumieu 59 8.25 33 22:05 09/06/2019
00:14:31
7111
4 foto 264169 - Vo hoang phuong thao 59 8.25 33 21:35 02/04/2020
00:19:21
3339
5 foto 241431 - dmq092002 0 0 0
-1578897730
4471