Thông tin đề

Đề 14: Luyện tập về tạo giống bằng công nghệ gen
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

05:00 am
08/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 93337 - Buithiendat 90 9 45 08:29 20/06/2019 3739
2 foto 208829 - daudau884 82 8.2 41 10:27 27/04/2019 4696
3 foto 207711 - Lê Vinh 75 8 40 10:36 23/03/2019 7095
4 foto 191740 - mieumieu 76 7.8 39 10:27 09/06/2019 7111
5 foto 36813 - Liên Kim Tạ 72 7.8 39 09:58 10/06/2019 3043
6 foto 184398 - quyettamdoyhanoi 70 7.6 38 10:26 27/02/2019 6010
7 foto 19964 - mmeocon01 66 7.4 37 09:26 15/03/2019 16675
8 foto 183287 - Phạm Phương 63 7.2 36 03:12 01/06/2019 10323
9 foto 183759 - drhmdhyhp 62 7.2 36 11:32 11/04/2019 5606
10 foto 184149 - dodaihoc1234 49 6.2 31 12:15 08/03/2019 7315