Thông tin đề

Đề 14: Luyện tập về tạo giống bằng công nghệ gen
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

05:00
08/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 93337 - Buithiendat 90 9 45 08:29 20/06/2019
00:20:24
3739
2 foto 243980 - Trần Thu Trinh 75 8 40 23:50 18/01/2020
00:24:39
5746
3 foto 264169 - Vo hoang phuong thao 75 8 40 15:02 03/04/2020
00:29:45
3339
4 foto 191740 - mieumieu 76 7.8 39 22:27 09/06/2019
00:19:52
7111
5 foto 36813 - Liên Kim Tạ 72 7.8 39 21:58 10/06/2019
00:27:22
3043
6 foto 183287 - Phạm Phương 63 7.2 36 15:12 01/06/2019
00:22:00
10323
7 foto 95039 - nguyễn phương thảo 24 3.6 18 15:44 01/06/2019
00:30:00
1496