Thông tin đề

Đề 7: Kiến thức trọng tâm KIM LOẠI KIỀM THỔ
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
01/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 305556 - nam nguyen hoang 0 0 0
-1624527736
1103
2 foto 276430 - đinh quốc Vương 0 0 0
-1592231470
1521
3 foto 223606 - huongtran01 0 0 0
-1585060127
1633
4 foto 60395 - Lê Phương 0 0 0
-1584206011
5 foto 208468 - cuasongdeu2k1 0 0 0
-1560777229
1254
6 foto 9525 - nguyenanh2000 0 0 0
-1560414724
1000
7 foto 219016 - trungdc 0 0 0 23:11 01/06/2019
00:50:00
1974