Thông tin đề

Đề 8: Kiến thức trọng tâm NHÔM
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
02/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 60395 - Lê Phương 0 0 0
-1584206120
2 foto 219016 - trungdc 0 0 0
-1559907131
1974
3 foto 227784 - hungthinh1415 0 0 0 08:01 04/06/2019
00:50:00
2288