Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về liên kết gen - Phần 1
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209110 - xuanhuyen2809 80 9.67 29 07:22 23/05/2019 1903
2 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 77 9.33 28 11:29 17/05/2019 5766
3 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 68 8.67 26 10:25 28/05/2019 2692
4 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 67 8.33 25 05:56 11/05/2019 2000
5 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 65 8.33 25 06:04 05/06/2019 2721
6 foto 201678 - Hoangnhunguyen 60 8 24 11:38 05/03/2019 7711
7 foto 208045 - dovanquan2k1 55 7.33 22 09:57 18/05/2019 1240
8 foto 202457 - Khoahalong291120002 53 6.33 19 03:48 26/03/2019 1864
9 foto 214771 - Thùy Trang 44 6.33 19 11:22 22/05/2019 2280
10 foto 217790 - giaptuyenbg 30 5 15 06:00 30/04/2019 4363