Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về hoán vị gen
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227526 - nguyenthuhan 57 9.2 23 10:54 17/06/2019 4425
2 foto 209110 - xuanhuyen2809 54 9.2 23 06:31 25/05/2019 1903
3 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 48 8.4 21 10:19 19/05/2019 5766
4 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 38 7.2 18 07:48 06/06/2019 2721
5 foto 100907 - Dang Niê 37 7.2 18 10:25 14/06/2019 4001
6 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 35 6.8 17 03:49 29/05/2019 2692
7 foto 201678 - Hoangnhunguyen 33 6.4 16 10:41 08/03/2019 7711
8 foto 211635 - leminhtrung123 31 6.4 16 11:09 23/03/2019 1233
9 foto 217790 - giaptuyenbg 28 6 15 10:24 30/04/2019 4363
10 foto 214771 - Thùy Trang 28 6 15 01:08 26/05/2019 2280