Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - Phần 1
Lớp

12

Số câu

27 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 51 7.78 21 03:42 15/05/2019 2000
2 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 51 7.78 21 10:19 20/05/2019 5766
3 foto 227526 - nguyenthuhan 49 7.41 20 11:55 17/06/2019 3168
4 foto 209110 - xuanhuyen2809 46 7.41 20 04:15 02/06/2019 1909
5 foto 214771 - Thùy Trang 43 7.04 19 11:50 29/05/2019 2280
6 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 29 5.56 15 11:15 07/06/2019 2670
7 foto 201678 - Hoangnhunguyen 28 5.56 15 03:42 09/03/2019 7621
8 foto 202457 - Khoahalong291120002 20 4.07 11 03:53 30/03/2019 1814
9 foto 217790 - giaptuyenbg 14 4.07 11 11:02 30/04/2019 4339
10 foto 226875 - Hector Zumper -1 0.37 1 04:47 27/05/2019 1178