Thông tin đề

Thi Online: H09.03.25. Tính chất của phi kim
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307772 - nguyensihung 52 9.2 23 20:16 04/12/2021
00:10:44
3055
2 foto 307932 - LeThiToann 51 9.2 23 20:17 18/08/2021
00:16:22
1202
3 foto 311023 - nhuquyen2007 51 9.2 23 15:36 16/12/2021
00:22:15
2529
4 foto 227232 - wonderwoman05 51 9.2 23 16:33 10/01/2020
00:23:43
4386
5 foto 308000 - Khanh Manh 49 8.8 22 14:42 11/12/2021
00:40:00
1715
6 foto 249499 - Tramanh1206 45 8.4 21 18:47 11/02/2020
00:11:55
3268
7 foto 317806 - ha nguyênthi 44 8.4 21 14:53 12/08/2022
00:27:45
2366
8 foto 307055 - xtruong 44 8 20 15:58 11/01/2022
00:10:17
2064
9 foto 315061 - nguyenthaison 42 8 20 16:51 27/03/2022
00:13:18
1435
10 foto 264423 - Lamhonganh 42 8 20 09:45 18/02/2020
00:19:41
1323