Thông tin đề

Thi Online: H09.03.25. Tính chất của phi kim
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:01
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 51 9.2 23 16:33 10/01/2020
00:23:43
3877
2 foto 249499 - Tramanh1206 45 8.4 21 18:47 11/02/2020
00:11:55
3268
3 foto 264423 - Lamhonganh 42 8 20 09:45 18/02/2020
00:19:41
1323
4 foto 288828 - nnv2006 41 8 20 20:42 27/08/2020
00:15:29
2456
5 foto 244975 - he he 34 6.8 17 18:02 23/08/2019
00:20:22
1052
6 foto 232242 - Ngọc Trân Hồ 20 5.2 13 21:36 25/05/2020
00:40:00
1051
7 foto 239579 - NT Lee Na 18 5.2 13 16:59 14/07/2019
00:08:51
1111
8 foto 85991 - inoriyururiha 13 4.8 12 14:25 24/02/2020
00:16:28
1899
9 foto 258848 - Lộc Nguyễn 0 0 0
-1575808335
10 foto 242594 - HOPHUONG NGUYEN 0 0 0
-1574550216
1104