Thông tin đề

Thi Online: H09.03.26. Clo
Lớp

9

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
20/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 84 9.25 37 20:45 03/08/2019
00:15:07
2971
2 foto 249499 - Tramanh1206 70 8.25 33 19:56 11/02/2020
00:16:22
3268
3 foto 264423 - Lamhonganh 62 7.75 31 09:33 19/02/2020
00:20:44
1323
4 foto 288828 - nnv2006 52 6.75 27 21:52 27/08/2020
00:16:31
2456
5 foto 85991 - inoriyururiha 9 3.75 15 19:57 25/02/2020
00:14:40
1899
6 foto 227232 - wonderwoman05 29 3.5 14 12:08 16/03/2020
00:40:00
3877
7 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:15 18/03/2020
00:00:02
1088