Thông tin đề

Thi Online: H09.03.27. Cacbon
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
22/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 249499 - Tramanh1206 47 8.8 22 21:17 11/02/2020
00:39:11
3268
2 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 46 8.8 22 21:15 03/08/2019
00:13:37
2971
3 foto 227232 - wonderwoman05 40 8 20 17:07 16/03/2020
00:34:59
3877
4 foto 288828 - nnv2006 38 7.6 19 23:02 27/08/2020
00:12:09
2456
5 foto 264423 - Lamhonganh 29 6.8 17 15:09 21/02/2020
00:21:05
1323
6 foto 85991 - inoriyururiha 23 6 15 19:18 26/02/2020
00:11:03
1899
7 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:16 18/03/2020
00:00:02
1088