Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao phần cơ chế di truyền cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

05:00 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 63 9 18 04:24 28/02/2019 3491
2 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 59 8.5 17 10:10 22/02/2019 11396
3 foto 145284 - Trần Linh Chi 54 8.5 17 09:30 18/02/2019 3720
4 foto 148335 - Nguyễn Khánh Toàn 46 7.5 15 08:15 20/05/2019 1370
5 foto 207838 - Khánh Vũ 45 7.5 15 10:56 03/04/2019 1206
6 foto 111306 - nguyentanminh 45 7 14 08:23 01/03/2019 12504
7 foto 74354 - Lặng 45 7 14 05:39 04/06/2019 4243
8 foto 115598 - MC 41 7 14 08:39 03/04/2019 5561
9 foto 13235 - Trần Ngọc Tú Anh 41 7 14 05:26 05/04/2019 8298
10 foto 211567 - Killua Zoldyck 40 7 14 01:54 16/05/2019 1902