Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao phần cơ chế di truyền cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

05:00 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 63 9 18 04:24 28/02/2019 2275
2 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 59 8.5 17 10:10 22/02/2019 6610
3 foto 145284 - Trần Linh Chi 54 8.5 17 09:30 18/02/2019 3510
4 foto 111306 - nguyentanminh 45 7 14 08:23 01/03/2019 9006
5 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 33 6.5 13 11:16 13/03/2019 2715
6 foto 178484 - vudinhcuong 32 6.5 13 06:58 25/02/2019 1700
7 foto 167726 - dungthuyquynh 35 6 12 10:38 22/02/2019 4336
8 foto 187047 - Lê Thanh Hà 35 6 12 07:51 18/03/2019 1632
9 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 32 6 12 05:44 22/02/2019 4497
10 foto 65647 - ngô trường 32 6 12 11:03 23/02/2019 7105