Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập câu hỏi vận dụng cao phần di truyền cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192769 - Nguyễn Văn Trọng 43 10 15 09:14 05/05/2019 2852
2 foto 101586 - Trần Thị Thanh Huyền 40 9.33 14 05:11 22/03/2019 2326
3 foto 211567 - Killua Zoldyck 40 9.33 14 11:13 16/05/2019 1902
4 foto 184247 - Nhật Trường Lê Quang 40 9.33 14 10:14 16/06/2019 1418
5 foto 201603 - Cúc Họa Mi 38 9.33 14 05:11 28/02/2019 3491
6 foto 62684 - phamngocminhkhue 35 8.67 13 10:01 22/02/2019 3008
7 foto 180981 - Onthisinh2019 34 8.67 13 06:30 24/05/2019 3906
8 foto 120577 - BestShen 33 8 12 10:08 08/04/2019 1584
9 foto 79152 - momkhoaitay 31 8 12 11:01 13/03/2019 1695
10 foto 164222 - Ha Nguyen 31 8 12 05:36 22/03/2019 6881