Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập câu hỏi vận dụng cao phần di truyền cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101586 - Trần Thị Thanh Huyền 40 9.33 14 05:11 22/03/2019 1555
2 foto 201603 - Cúc Họa Mi 38 9.33 14 05:11 28/02/2019 2275
3 foto 62684 - phamngocminhkhue 35 8.67 13 10:01 22/02/2019 2814
4 foto 79152 - momkhoaitay 31 8 12 11:01 13/03/2019 1417
5 foto 164222 - Ha Nguyen 31 8 12 05:36 22/03/2019 6278
6 foto 112765 - Nguyễn Hoàng Nhất 29 7.33 11 11:43 27/02/2019 2545
7 foto 178484 - vudinhcuong 29 7.33 11 09:41 04/03/2019 1672
8 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 28 7.33 11 11:18 18/03/2019 6798
9 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 21 6.67 10 11:24 13/03/2019 2715
10 foto 132331 - Đặng Thị Vân Anh 21 6.67 10 09:09 24/03/2019 6175