Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao phần biến dị cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192769 - Nguyễn Văn Trọng 41 8 16 11:27 05/05/2019 2852
2 foto 201603 - Cúc Họa Mi 41 7.5 15 10:12 28/02/2019 3491
3 foto 183561 - Huy Đức 29 7 14 11:17 05/04/2019 3233
4 foto 164140 - anhquynh08 39 6.5 13 11:19 21/04/2019 2717
5 foto 173897 - supergaycanh 35 6.5 13 06:19 16/03/2019 1957
6 foto 79152 - momkhoaitay 33 6.5 13 11:31 13/03/2019 1695
7 foto 174296 - Chinh nguyen 30 5.5 11 11:02 06/04/2019 4600
8 foto 115598 - MC 27 5.5 11 02:44 12/04/2019 5561
9 foto 32027 - Nga Vũ Thị 26 5.5 11 09:36 14/05/2019 5418
10 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 25 5.5 11 12:10 19/03/2019 7906