Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao phần biến dị cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 41 7.5 15 10:12 28/02/2019 2275
2 foto 173897 - supergaycanh 35 6.5 13 06:19 16/03/2019 1526
3 foto 79152 - momkhoaitay 33 6.5 13 11:31 13/03/2019 1417
4 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 25 5.5 11 12:10 19/03/2019 6798
5 foto 178484 - vudinhcuong 25 5 10 08:00 06/03/2019 1672
6 foto 186315 - luongthiha 20 5 10 01:24 23/03/2019 1310
7 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 20 4.5 9 11:33 13/03/2019 2715
8 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 19 4.5 9 05:37 16/03/2019 6572
9 foto 78732 - V.I.P BB 20 4 8 11:37 03/03/2019 3619
10 foto 132331 - Đặng Thị Vân Anh 16 3.5 7 09:48 24/03/2019 6175