Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao phần biến dị cấp tế bào
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 54 9 18 07:42 03/03/2019 3491
2 foto 192769 - Nguyễn Văn Trọng 51 8.5 17 09:29 06/05/2019 2852
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 46 7.5 15 10:53 14/04/2019 22793
4 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 43 7.5 15 04:35 19/03/2019 7906
5 foto 79152 - momkhoaitay 40 6.5 13 10:30 14/03/2019 1695
6 foto 173897 - supergaycanh 38 6.5 13 05:29 17/03/2019 1957
7 foto 34146 - tuyetthi2001 32 6 12 09:47 03/06/2019 3600
8 foto 178876 - Ngân Nguyen 31 6 12 08:15 17/03/2019 10541
9 foto 186315 - luongthiha 30 6 12 09:02 19/03/2019 1320
10 foto 165304 - F or F 28 6 12 08:29 30/05/2019 4822