Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao phần biến dị cấp tế bào
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 54 9 18 07:42 03/03/2019 2275
2 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 43 7.5 15 04:35 19/03/2019 6798
3 foto 79152 - momkhoaitay 40 6.5 13 10:30 14/03/2019 1417
4 foto 173897 - supergaycanh 38 6.5 13 05:29 17/03/2019 1526
5 foto 178876 - Ngân Nguyen 31 6 12 08:15 17/03/2019 9108
6 foto 186315 - luongthiha 30 6 12 09:02 19/03/2019 1310
7 foto 112765 - Nguyễn Hoàng Nhất 27 5.5 11 11:42 13/03/2019 2545
8 foto 167726 - dungthuyquynh 26 5 10 04:27 28/02/2019 4320
9 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 21 5 10 09:29 15/03/2019 2715
10 foto 203153 - Từ Nhật Tiến 19 4.5 9 08:32 04/03/2019 1168