Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập câu hỏi vận dụng cao thường gặp về di truyền và biến dị - Phần 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 50 9 18 03:25 05/03/2019 2275
2 foto 167726 - dungthuyquynh 35 7 14 02:37 10/03/2019 4320
3 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 32 7 14 09:05 15/03/2019 2715
4 foto 165304 - F or F 26 6.5 13 11:56 17/03/2019 4072
5 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 29 6 12 05:48 19/03/2019 6798
6 foto 186315 - luongthiha 26 6 12 03:36 19/03/2019 1310
7 foto 203153 - Từ Nhật Tiến 21 5.5 11 04:30 09/03/2019 1168
8 foto 173897 - supergaycanh 23 5 10 11:24 04/03/2019 1526
9 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 18 5 10 05:47 18/03/2019 4378
10 foto 71009 - anh07012001 6 3 6 08:58 17/03/2019 4801