Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về quy luật di truyền - Phần 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 56 9.5 19 11:12 08/03/2019 2275
2 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 27 6 12 08:58 15/03/2019 2715
3 foto 167726 - dungthuyquynh 24 5.5 11 06:12 14/03/2019 4320
4 foto 165304 - F or F 27 5 10 09:36 18/03/2019 4072
5 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 25 5 10 07:52 19/03/2019 6798
6 foto 203153 - Từ Nhật Tiến 18 4.5 9 06:24 18/03/2019 1168
7 foto 72844 - Caheo2014 0 3 6 06:01 12/03/2019 1084
8 foto 116694 - Dangg Dangg 9 2 4 10:47 17/03/2019 10846
9 foto 173897 - supergaycanh -1 1 2 04:53 21/03/2019 1526
10 foto 156832 - Phan Knight 4 0.5 1 08:51 09/03/2019 1004