Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về quy luật di truyền - Phần 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 159214 - duc thinh le 59 10 20 05:48 17/05/2019 5037
2 foto 201603 - Cúc Họa Mi 56 9.5 19 11:12 08/03/2019 3491
3 foto 178484 - vudinhcuong 56 9.5 19 06:58 01/04/2019 2084
4 foto 92809 - phamthiluong 46 8.5 17 09:44 07/05/2019 7428
5 foto 174296 - Chinh nguyen 43 8 16 10:59 10/04/2019 4600
6 foto 175984 - vunamthienhvgl 34 7.5 15 11:48 13/06/2019 2317
7 foto 180856 - nguyentieuman 36 7 14 12:27 12/05/2019 13943
8 foto 167195 - nhunhunhu 34 6.5 13 04:27 27/03/2019 2318
9 foto 172978 - Ngocquynh2 34 6 12 01:52 07/05/2019 2450
10 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 27 6 12 08:58 15/03/2019 2715