Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về quy luật di truyền - Phần 2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 64 9.5 19 05:34 08/03/2019 3491
2 foto 178484 - vudinhcuong 53 8.5 17 08:11 05/04/2019 2084
3 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 52 8 16 02:05 16/03/2019 2715
4 foto 173897 - supergaycanh 52 8 16 04:11 14/04/2019 1957
5 foto 172978 - Ngocquynh2 49 8 16 08:57 12/05/2019 2450
6 foto 180856 - nguyentieuman 46 7 14 08:25 17/05/2019 13943
7 foto 199343 - loan huynh 36 6 12 10:02 07/04/2019 7239
8 foto 167195 - nhunhunhu 32 6 12 03:18 29/03/2019 2318
9 foto 174296 - Chinh nguyen 29 6 12 05:38 11/04/2019 4600
10 foto 203153 - Từ Nhật Tiến 24 5 10 09:59 08/04/2019 1252