Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về quy luật di truyền - Phần 2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 64 9.5 19 05:34 08/03/2019 2275
2 foto 174396 - Tuấn Tú Nguyễn Trần 52 8 16 02:05 16/03/2019 2715
3 foto 165304 - F or F 21 4 8 05:45 24/03/2019 4072
4 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 5 2.5 5 09:15 19/03/2019 6798
5 foto 62684 - phamngocminhkhue 0 0 0 2825
6 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 08:21 05/03/2019 997
7 foto 67341 - Uyen Le 0 0 0 04:29 10/03/2019 1000
8 foto 14051 - Trần Khánh Thoại 0 0 0 08:50 21/03/2019 1294