Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao phần di truyền quần thể
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 116956 - Nhi Thảo 37 9.5 19 09:36 26/05/2019 2490
2 foto 201603 - Cúc Họa Mi 31 8.5 17 04:28 07/03/2019 3491
3 foto 165304 - F or F 28 8 16 06:48 17/03/2019 4822
4 foto 172978 - Ngocquynh2 28 8 16 12:50 13/05/2019 2450
5 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 26 7.5 15 11:56 16/05/2019 22793
6 foto 167195 - nhunhunhu 25 7.5 15 03:29 27/03/2019 2318
7 foto 178484 - vudinhcuong 25 7.5 15 10:06 17/04/2019 2084
8 foto 173897 - supergaycanh 22 7 14 05:22 14/04/2019 1957
9 foto 223213 - Dongcolen 22 7 14 12:02 11/05/2019 1216
10 foto 211567 - Killua Zoldyck 22 7 14 11:22 22/05/2019 1902