Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao phần di truyền học người
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 24 8.67 13 06:17 19/03/2019 2275
2 foto 165304 - F or F 21 8 12 09:15 17/03/2019 4072
3 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 18 7.33 11 12:02 20/03/2019 6798
4 foto 173142 - quynhdiem2k1 0 0 0 1255
5 foto 67341 - Uyen Le 0 0 0 1000
6 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:40 09/03/2019 997
7 foto 186315 - luongthiha 0 0 0 12:01 10/03/2019 1310
8 foto 173897 - supergaycanh -1 0 0 10:58 20/03/2019 1526
9 foto 156109 - thien12a1 -1 0 0 04:34 21/03/2019 1026