Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao phần di truyền học người
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 24 8.67 13 06:17 19/03/2019 3491
2 foto 165304 - F or F 21 8 12 09:15 17/03/2019 4822
3 foto 174296 - Chinh nguyen 21 8 12 11:30 14/04/2019 4600
4 foto 156859 - vuongkimngan2001 21 8 12 05:41 13/06/2019 1894
5 foto 199751 - Hoang Khanh 19 7.33 11 11:39 24/06/2019 3186
6 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 18 7.33 11 12:02 20/03/2019 7906
7 foto 178484 - vudinhcuong 18 7.33 11 11:00 15/05/2019 2084
8 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 18 7.33 11 10:23 19/05/2019 22793
9 foto 114917 - Ho Thi Thanh Thao 15 6.67 10 07:45 03/06/2019 5578
10 foto 120672 - THPTQG2019 12 6 9 09:53 22/04/2019 2783