Thông tin đề

Đề 12: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về sinh thái học - Phần 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 135201 - HT 28 8 16 02:13 24/03/2019 1699
2 foto 201603 - Cúc Họa Mi 25 7.5 15 05:39 19/03/2019 2275
3 foto 157582 - duongchihieu0009 22 6.5 13 06:05 19/03/2019 1249
4 foto 206017 - bdh0275 19 6.5 13 11:59 17/03/2019 1018
5 foto 157292 - Vương Khánh Linh 17 6 12 04:07 17/03/2019 1386
6 foto 174706 - đào xuân tài 10 3.5 7 12:34 18/03/2019 1091
7 foto 177577 - mavanminh 3 3.5 7 04:53 22/03/2019 8548
8 foto 77878 - lamyenanh 0 0 0 1469
9 foto 126706 - Kien Pham 0 0 0 1005
10 foto 196889 - dominhdu 0 0 0 1436