Thông tin đề

Đề 12: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về sinh thái học - Phần 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 196405 - ngngoc 40 10 20 04:18 24/05/2019 2394
2 foto 91773 - hmm 32 8.5 17 09:50 18/06/2019 4459
3 foto 199343 - loan huynh 31 8.5 17 03:37 08/04/2019 7239
4 foto 173897 - supergaycanh 31 8.5 17 04:01 21/04/2019 1957
5 foto 203153 - Từ Nhật Tiến 31 8.5 17 08:48 22/04/2019 1252
6 foto 186180 - samatha1212 31 8.5 17 10:38 22/04/2019 4164
7 foto 178484 - vudinhcuong 31 8.5 17 10:34 18/05/2019 2084
8 foto 185891 - Hoài Thương Vũ 31 8.5 17 05:09 10/06/2019 2048
9 foto 135201 - Huyền 28 8 16 02:13 24/03/2019 2440
10 foto 174296 - Chinh nguyen 28 8 16 11:41 15/04/2019 4600