Thông tin đề

Đề 13: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về sinh thái học - Phần 2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 37 9.5 19 12:21 19/03/2019 2275
2 foto 135201 - HT 25 7.5 15 02:52 24/03/2019 1699
3 foto 170471 - Nu Mai Thuy 10 5 10 08:48 21/03/2019 2068
4 foto 157292 - Vương Khánh Linh 7 4 8 03:22 16/03/2019 1386
5 foto 165734 - Bichhao -2 3 6 03:36 15/03/2019 1100
6 foto 67341 - Uyen Le 0 0 0 1000
7 foto 183294 - Cammich 0 0 0 5347
8 foto 79152 - momkhoaitay 0 0 0 04:39 15/03/2019 1417
9 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:01 16/03/2019 997
10 foto 206017 - bdh0275 0 0 0 04:34 18/03/2019 1018