Thông tin đề

Đề 13: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về sinh thái học - Phần 2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201603 - Cúc Họa Mi 37 9.5 19 12:21 19/03/2019 3491
2 foto 94641 - Na Na 34 9 18 01:02 01/05/2019 6554
3 foto 192769 - Nguyễn Văn Trọng 34 9 18 04:39 12/05/2019 2852
4 foto 148335 - Nguyễn Khánh Toàn 34 9 18 04:24 22/06/2019 1370
5 foto 49065 - doikhongnhumo123 31 8.5 17 06:44 21/04/2019 2722
6 foto 157582 - duongchihieu0009 31 8.5 17 09:31 17/06/2019 1860
7 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 28 8 16 05:27 05/04/2019 7906
8 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 28 8 16 12:27 22/05/2019 22793
9 foto 208394 - Hocchung12345 28 8 16 10:19 29/05/2019 1110
10 foto 81006 - Quỳnh Diệu Trâm Anh 28 8 16 04:26 01/06/2019 1636