Thông tin đề

Đề 16: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về sinh thái học - Phần 5
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 199343 - loan huynh 30 8 16 10:03 08/04/2019 7239
2 foto 174296 - Chinh nguyen 29 8 16 11:27 25/04/2019 4600
3 foto 173897 - supergaycanh 26 7.5 15 06:12 06/04/2019 1957
4 foto 178484 - vudinhcuong 26 7.5 15 08:18 30/05/2019 2084
5 foto 120577 - BestShen 26 7.5 15 11:47 14/06/2019 1584
6 foto 203705 - cucaimok 26 7.5 15 03:00 17/06/2019 1618
7 foto 81006 - Quỳnh Diệu Trâm Anh 25 7.5 15 12:29 02/06/2019 1636
8 foto 24030 - Đinh Nguyên 25 7.5 15 08:40 09/06/2019 2250
9 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 22 7 14 05:22 29/04/2019 7906
10 foto 110472 - Võ Minh Dung Ngân 20 6.5 13 08:05 30/04/2019 4309