Thông tin đề

Đề 18: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về tiến hóa - Phần 1
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

05:00 am
22/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 112765 - Nguyễn Hoàng Nhất 54 9.33 28 12:04 30/05/2019 2662
2 foto 149819 - havivivi2708 45 8.33 25 04:53 16/06/2019 1862
3 foto 192769 - Nguyễn Văn Trọng 39 7 21 08:54 19/05/2019 2852
4 foto 120577 - BestShen 33 7 21 03:16 20/06/2019 1584
5 foto 178484 - vudinhcuong 30 6.67 20 08:21 02/06/2019 2084
6 foto 180981 - Onthisinh2019 27 6.33 19 06:10 11/06/2019 3906
7 foto 150500 - toanhoasinh 24 6 18 08:15 27/05/2019 2370
8 foto 41275 - Nguyễn Du Thiện 24 6 18 01:01 22/06/2019 11923
9 foto 173897 - supergaycanh 21 5.67 17 06:05 26/04/2019 1957
10 foto 193337 - Ngô Văn Chiến 21 5.67 17 10:52 14/05/2019 1638