Thông tin đề

Đề 19: Luyện tập lí thuyết vận dụng cao về tiến hóa - Phần 2
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 149819 - havivivi2708 60 10 30 12:09 17/06/2019 1862
2 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 51 9 27 01:27 02/05/2019 7906
3 foto 165304 - F or F 45 8.33 25 10:39 09/05/2019 4822
4 foto 120577 - BestShen 42 8 24 04:06 20/06/2019 1584
5 foto 180981 - Onthisinh2019 39 7.67 23 12:41 06/05/2019 3906
6 foto 81006 - Quỳnh Diệu Trâm Anh 36 7.33 22 10:20 11/06/2019 1636
7 foto 150500 - toanhoasinh 30 6.67 20 03:45 30/05/2019 2370
8 foto 167726 - dungthuyquynh 30 6.67 20 07:46 12/06/2019 6855
9 foto 185107 - Thư Mimh 30 6.67 20 10:08 24/06/2019 2641
10 foto 94641 - Na Na 24 6 18 10:54 29/04/2019 6554