Thông tin đề

Thi Online: H09.03.28. Các oxit của Cacbon
Lớp

9

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307772 - nguyensihung 101 9.75 39 21:02 11/12/2021
00:16:02
3055
2 foto 317806 - ha nguyênthi 86 8.75 35 18:19 16/08/2022
00:29:43
2366
3 foto 227232 - wonderwoman05 86 8.75 35 17:06 17/03/2020
00:40:00
4386
4 foto 249499 - Tramanh1206 85 8.75 35 15:46 12/02/2020
00:14:17
3268
5 foto 311023 - nhuquyen2007 69 7.75 31 21:29 08/01/2022
00:21:00
2529
6 foto 288828 - nnv2006 44 5.75 23 14:27 28/08/2020
00:18:11
2456
7 foto 307055 - xtruong 40 5.5 22 21:54 21/02/2022
00:27:59
2064
8 foto 264423 - Lamhonganh 39 5.5 22 16:31 23/02/2020
00:27:44
1323
9 foto 85991 - inoriyururiha 0 0 0
-1582806389
1899
10 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 0 0 0
-1564845896
3327