Thông tin đề

Thi Online: H09.03.28. Các oxit của Cacbon
Lớp

9

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 86 8.75 35 17:06 17/03/2020
00:40:00
3725
2 foto 249499 - Tramanh1206 85 8.75 35 15:46 12/02/2020
00:14:17
3268
3 foto 288828 - nnv2006 44 5.75 23 14:27 28/08/2020
00:18:11
2456
4 foto 264423 - Lamhonganh 39 5.5 22 16:31 23/02/2020
00:27:44
1323
5 foto 85991 - inoriyururiha 0 0 0
-1582806389
1899
6 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 0 0 0
-1564845896
2971
7 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:16 18/03/2020
00:00:03
1088