Thông tin đề

Thi Online: H09.03.29. Axit cacbonic và muối cacbonat
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
26/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 305708 - Nguyenduythien 64 9 27 10:41 12/08/2021
00:15:49
2752
2 foto 317806 - ha nguyênthi 64 9 27 22:08 16/08/2022
00:29:10
2366
3 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 60 8.67 26 22:00 04/08/2019
00:15:36
3327
4 foto 227232 - wonderwoman05 60 8.67 26 18:04 18/03/2020
00:28:46
4386
5 foto 311023 - nhuquyen2007 58 8.67 26 20:04 10/02/2022
00:13:34
2529
6 foto 307772 - nguyensihung 55 8.33 25 20:59 18/12/2021
00:17:45
3055
7 foto 307055 - xtruong 55 8 24 17:23 03/03/2022
00:27:41
2064
8 foto 249499 - Tramanh1206 52 8 24 18:52 12/02/2020
00:34:52
3268
9 foto 288828 - nnv2006 46 7.33 22 20:27 28/08/2020
00:24:27
2456
10 foto 264423 - Lamhonganh 33 6 18 16:59 24/02/2020
00:30:31
1323