Thông tin đề

Thi Online: H09.03.30. Silic. Công nghiệp silicat
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
27/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307772 - nguyensihung 45 9.5 19 08:44 19/12/2021
00:07:19
3055
2 foto 288828 - nnv2006 44 9.5 19 21:31 28/08/2020
00:08:50
2456
3 foto 264423 - Lamhonganh 41 9 18 18:49 25/02/2020
00:16:35
1323
4 foto 311023 - nhuquyen2007 40 9 18 09:36 02/03/2022
00:04:58
2529
5 foto 249499 - Tramanh1206 40 9 18 17:13 13/02/2020
00:05:42
3268
6 foto 317806 - ha nguyênthi 40 9 18 10:43 26/08/2022
00:21:58
2366
7 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 37 8.5 17 22:45 04/08/2019
00:06:03
3327
8 foto 290395 - Hoàng Linh 36 8.5 17 15:48 28/02/2021
00:26:15
1472
9 foto 227232 - wonderwoman05 32 8 16 09:04 19/03/2020
00:23:07
4386
10 foto 307055 - xtruong 22 6 12 21:42 08/04/2022
00:09:06
2064