Thông tin đề

Thi Online: H09.03.31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Lớp

9

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
02/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 307772 - nguyensihung 103 10 40 19:40 24/12/2021
00:09:28
3055
2 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 103 10 40 17:07 29/07/2019
00:17:25
3327
3 foto 227232 - wonderwoman05 96 9.5 38 19:32 19/03/2020
00:33:36
4386
4 foto 317806 - ha nguyênthi 83 8.5 34 17:44 26/08/2022
00:27:45
2366
5 foto 249499 - Tramanh1206 75 8.25 33 18:41 14/02/2020
00:27:05
3268
6 foto 307055 - xtruong 50 6.5 26 20:26 08/04/2022
00:40:00
2064
7 foto 288828 - nnv2006 47 5.75 23 22:17 29/08/2020
00:37:21
2456
8 foto 85991 - inoriyururiha -6 2.5 10 15:01 29/02/2020
00:26:28
1899
9 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:16 18/03/2020
00:00:02
1088