Thông tin đề

Thi online: H09.03.32. Luyện tập chương 3
Lớp

9

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 96 9.5 38 15:50 03/08/2019
00:18:31
3327
2 foto 249499 - Tramanh1206 93 9.25 37 22:20 17/02/2020
00:23:10
3268
3 foto 307772 - nguyensihung 90 9 36 09:06 26/12/2021
00:29:29
3055
4 foto 307932 - LeThiToann 85 8.75 35 23:12 10/03/2022
00:24:22
1202
5 foto 227232 - wonderwoman05 79 8.5 34 11:25 20/03/2020
00:31:16
4386
6 foto 264423 - Lamhonganh 77 8.25 33 10:16 01/03/2020
00:41:40
1323
7 foto 288828 - nnv2006 71 7.75 31 21:11 30/08/2020
00:26:34
2456
8 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:16 18/03/2020
00:00:03
1088