Thông tin đề

Practice: Vocabulary: Music
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192465 - buikhanhhuyen 16 6 12 09:53 05/05/2019 2487
2 foto 219205 - Lê Đức 1 3.5 7 08:41 12/04/2019 1144
3 foto 216338 - Trần Ngọc Huy -2 3 6 10:57 12/04/2019 1166
4 foto 180072 - quyanhlamdong -5 2.5 5 11:16 11/04/2019 994
5 foto 207435 - Marryjerryman -8 2 4 02:40 01/04/2019 1212
6 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 11:48 18/03/2019 1058