Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 12
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219205 - Lê Đức 31 5.4 27 07:57 16/04/2019 1144
2 foto 202059 - huynguyn16 31 5.4 27 01:36 27/04/2019 1031
3 foto 216338 - Trần Ngọc Huy 7 3.8 19 02:09 13/04/2019 1166
4 foto 10763 - mekid555 17 3.6 18 10:03 13/04/2019 2714
5 foto 186010 - TAK.2k3.Gk43 1 3.4 17 09:08 01/05/2019 1583
6 foto 202606 - Trần Mạnh Hùng 0 0 0 1085
7 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 12:19 19/03/2019 1058