Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.01. Tổng ôn Lý thuyết ESTE - LIPIT
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 160395 - Mỹ Duyên 86 10 40 07:27 21/06/2019
00:12:42
1486
2 foto 241835 - Nguyễn Trung Nghĩa 86 10 40 07:47 28/03/2020
00:15:48
1283
3 foto 272613 - Thảo Gia 86 10 40 05:58 01/04/2020
00:30:00
1655
4 foto 125572 - Linh Trang 83 9.75 39 05:24 26/03/2020
00:06:18
3648
5 foto 233165 - Trần Anh Ngọc 83 9.75 39 10:17 21/06/2019
00:10:24
1550
6 foto 65647 - ngô trường 83 9.75 39 10:21 05/06/2019
00:12:22
11552
7 foto 173054 - VNGQB 83 9.75 39 04:00 08/06/2019
00:13:04
4640
8 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 83 9.75 39 04:05 30/03/2020
00:17:37
6607
9 foto 39374 - manhnatri 83 9.75 39 10:54 16/06/2019
00:21:21
8190
10 foto 80195 - namhong1 83 9.75 39 04:13 27/03/2020
00:23:00
10900