Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.01. Tổng ôn Lý thuyết ESTE - LIPIT
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
26/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267573 - Cao Xuân Vương 86 10 40 00:35 27/04/2020
00:03:11
2086
2 foto 283356 - Ngô Huy Hoàng 86 10 40 15:13 04/07/2020
00:05:54
1765
3 foto 300262 - Trần Tùng Lâm NC2 86 10 40 11:24 21/02/2021
00:09:50
4293
4 foto 101740 - nobitagnt 86 10 40 01:04 12/04/2020
00:10:58
11881
5 foto 263039 - Trần Huỳnh An 86 10 40 20:35 17/05/2020
00:12:20
5283
6 foto 160395 - Mỹ Duyên 86 10 40 19:27 21/06/2019
00:12:42
1486
7 foto 241835 - Trung Nghĩa 86 10 40 19:47 28/03/2020
00:15:48
4402
8 foto 83957 - phanquangvu2002 86 10 40 13:30 10/07/2020
00:16:50
1940
9 foto 275342 - Tạ Thắng Nhi 86 10 40 16:59 19/04/2020
00:19:27
1574
10 foto 244931 - Nguyễn Diễm 86 10 40 14:17 18/04/2020
00:23:48
7396