Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.01. Tổng ôn Lý thuyết ESTE - LIPIT
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 86 10 40 05:39 21/04/2019 4350
2 foto 126370 - hoangtubongdem 86 10 40 12:44 19/05/2019 14411
3 foto 160395 - Mỹ Duyên 86 10 40 07:27 21/06/2019 1486
4 foto 199553 - hijikata178 83 9.75 39 10:07 25/03/2019 1371
5 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 83 9.75 39 10:29 05/04/2019 7414
6 foto 111275 - hoàng minh đồng 83 9.75 39 02:51 19/04/2019 10704
7 foto 42169 - Kings2001 83 9.75 39 10:39 05/05/2019 10638
8 foto 65647 - ngô trường 83 9.75 39 10:21 05/06/2019 11456
9 foto 173054 - VNGQB 83 9.75 39 04:00 08/06/2019 4640
10 foto 39374 - manhnatri 83 9.75 39 10:54 16/06/2019 8190