Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.01. Tổng ôn Lý thuyết ESTE - LIPIT
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 82 9.75 39 04:15 11/03/2019 5962
2 foto 166273 - Ngân Phú 80 9.5 38 11:30 10/03/2019 1206
3 foto 207830 - Motivation 80 9.5 38 06:31 15/03/2019 1423
4 foto 214124 - NgothanhnamTB 77 9.25 37 09:40 18/03/2019 1613
5 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 76 9.25 37 06:20 16/03/2019 4378
6 foto 177050 - Huy Nhật 73 9 36 01:58 12/03/2019 2696
7 foto 179820 - YDS 73 9 36 12:10 13/03/2019 8174
8 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 73 9 36 01:20 18/03/2019 13046
9 foto 27424 - Nguyễn Quân 72 9 36 08:31 12/03/2019 2982
10 foto 183481 - lephuocthanh2000 72 9 36 07:46 22/03/2019 7146