Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.02. Tổng ôn các dạng bài tập Đốt cháy và Điều chế ESTE
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
27/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 242062 - conganhpbc2019 87 10 25 15:21 12/04/2020
00:01:56
3216
2 foto 248207 - hung592002 87 10 25 10:15 15/04/2020
00:02:02
3448
3 foto 293274 - Trương Ngân Giang 87 10 25 18:29 25/03/2021
00:02:10
4593
4 foto 227163 - Hồng Hương 87 10 25 00:13 10/04/2020
00:02:23
2169
5 foto 239717 - kimvuowg 87 10 25 21:26 20/06/2020
00:02:30
3797
6 foto 300095 - Nguyenhonganh8402 87 10 25 21:37 10/04/2021
00:02:45
5247
7 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 87 10 25 00:45 08/05/2020
00:03:28
16610
8 foto 257636 - canthimyngan 87 10 25 09:08 04/06/2020
00:03:51
2922
9 foto 268370 - y đk hmu 87 10 25 09:29 20/04/2020
00:12:47
5515
10 foto 267573 - Cao Xuân Vương 87 10 25 14:27 27/04/2020
00:13:47
2086