Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.02. Tổng ôn các dạng bài tập Đốt cháy và Điều chế ESTE
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216495 - Huỳnh Phương 87 10 25 10:49 02/04/2019 3321
2 foto 38650 - jurself 87 10 25 05:18 03/04/2019 15741
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 87 10 25 05:12 09/04/2019 22793
4 foto 165471 - nguyễn thái sơn 87 10 25 10:24 18/04/2019 2085
5 foto 111275 - hoàng minh đồng 87 10 25 03:01 19/04/2019 10704
6 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 87 10 25 08:38 21/04/2019 4350
7 foto 126370 - hoangtubongdem 87 10 25 03:31 29/04/2019 14411
8 foto 76472 - vothikimthoa0908 87 10 25 01:26 02/05/2019 2782
9 foto 42169 - Kings2001 87 10 25 11:11 07/05/2019 10638
10 foto 151725 - minhnhat31102001 87 10 25 04:34 23/05/2019 9725