Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.02. Tổng ôn các dạng bài tập Đốt cháy và Điều chế ESTE
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 37705 - thad7 84 9.6 24 04:31 19/03/2019 3679
2 foto 179822 - lamsnh 84 9.6 24 11:22 20/03/2019 2192
3 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 83 9.6 24 08:56 12/03/2019 5962
4 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 83 9.6 24 06:41 18/03/2019 4378
5 foto 214124 - NgothanhnamTB 83 9.6 24 10:38 18/03/2019 1613
6 foto 27424 - Nguyễn Quân 64 7.6 19 08:45 13/03/2019 2982
7 foto 175095 - Kioku Yamano 61 7.6 19 11:19 15/03/2019 2951
8 foto 214290 - 01637743450 0 0 0 1013
9 foto 165363 - hoasuper3 0 0 0 09:15 11/03/2019 1000
10 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:03 12/03/2019 1743