Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.03. Tổng ôn các dạng bài tập Thủy phân ESTE
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 72 10 20 12:11 17/03/2019 7376
2 foto 214124 - NgothanhnamTB 72 10 20 10:46 20/03/2019 5144
3 foto 111275 - hoàng minh đồng 72 10 20 01:30 21/04/2019 10704
4 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 72 10 20 03:49 26/04/2019 4350
5 foto 126370 - hoangtubongdem 72 10 20 01:52 19/05/2019 14411
6 foto 151725 - minhnhat31102001 72 10 20 10:44 23/05/2019 9725
7 foto 42169 - Kings2001 68 9.5 19 09:49 09/05/2019 10638
8 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 67 9.5 19 08:27 22/03/2019 12457
9 foto 216495 - Huỳnh Phương 67 9.5 19 09:54 07/04/2019 3321
10 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 67 9.5 19 12:26 29/04/2019 22793