Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.04. Tổng ôn các dạng bài tập về LIPIT - CHẤT BÉO
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 66 10 20 01:38 17/03/2019 5962
2 foto 214124 - NgothanhnamTB 66 10 20 10:30 23/03/2019 1613
3 foto 37705 - thad7 53 8.5 17 08:31 19/03/2019 3628
4 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:03 15/03/2019 1743
5 foto 24717 - Doan Quoc Toan 0 0 0 10:21 24/03/2019 1316