Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.04. Tổng ôn các dạng bài tập về LIPIT - CHẤT BÉO
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 66 10 20 01:38 17/03/2019 7307
2 foto 214124 - NgothanhnamTB 66 10 20 10:30 23/03/2019 3204
3 foto 216495 - Huỳnh Phương 66 10 20 05:19 09/04/2019 1767
4 foto 110745 - Công Cristiano 66 10 20 10:49 23/04/2019 3765
5 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 66 10 20 11:08 30/04/2019 16611
6 foto 111275 - hoàng minh đồng 66 10 20 10:37 04/05/2019 8985
7 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 66 10 20 03:33 05/05/2019 4221
8 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 62 9.5 19 06:25 02/04/2019 7881
9 foto 194574 - Dhngoaithuong 62 9.5 19 10:12 03/05/2019 9982
10 foto 38650 - jurself 61 9.5 19 04:15 04/04/2019 9496