Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.04. Tổng ôn các dạng bài tập về LIPIT - CHẤT BÉO
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
31/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244097 - lvhk091001 66 10 20 11:00 24/07/2020
00:01:12
8963
2 foto 242062 - conganhpbc2019 66 10 20 15:27 12/04/2020
00:01:47
3216
3 foto 293274 - Trương Ngân Giang 66 10 20 09:27 27/03/2021
00:01:47
4593
4 foto 290810 - thanhly104 66 10 20 23:20 20/03/2021
00:02:26
4185
5 foto 101740 - nobitagnt 66 10 20 20:06 17/04/2020
00:14:09
11881
6 foto 293666 - Tat Dat 66 10 20 10:51 13/05/2021
00:20:21
10002
7 foto 241128 - Dương Tuấn 66 10 20 21:06 06/04/2020
00:23:51
16204
8 foto 226060 - nguyen huy 66 10 20 22:48 01/05/2020
00:24:38
8606
9 foto 245946 - toantoan2001 66 10 20 10:55 10/05/2020
00:27:20
9074
10 foto 150368 - Trịnh Hoàng Đông Giang 66 10 20 05:21 08/04/2020
00:39:08
8134