Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.18. Tổng ôn các dạng toán về HCl, H2SO4 loãng
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 137567 - lequangphuc3105 117 9.75 39 05:29 18/04/2019 3968
2 foto 194574 - Dhngoaithuong 117 9.75 39 11:41 26/05/2019 12558
3 foto 39374 - manhnatri 117 9.75 39 08:23 17/06/2019 8125
4 foto 214615 - leuyenvy 108 9 36 11:22 18/05/2019 3213
5 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 103 8.75 35 12:53 17/05/2019 4443
6 foto 181785 - Ngoctin 65 6.5 26 02:02 16/05/2019 5261
7 foto 185935 - Linhhatinh 64 5.25 21 06:19 14/05/2019 7879
8 foto 231093 - THU2506 9 0.75 3 06:44 15/06/2019 2034
9 foto 139083 - azzzzzzzzzz10 6 0.5 2 12:24 14/06/2019 4222
10 foto 227934 - diễm nguyễn 3 0.25 1 03:10 19/06/2019 1200