Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.18. Tổng ôn các dạng toán về HCl, H2SO4 loãng
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 137567 - lequangphuc3105 117 9.75 39 05:29 18/04/2019 3968
2 foto 214615 - leuyenvy 108 9 36 11:22 18/05/2019 2648
3 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 103 8.75 35 12:53 17/05/2019 2599
4 foto 181785 - Ngoctin 65 6.5 26 02:02 16/05/2019 5085
5 foto 185935 - Linhhatinh 64 5.25 21 06:19 14/05/2019 6329
6 foto 186305 - g_108968298661731521783 0 0 0 2123
7 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:01 16/04/2019 1934
8 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 04:02 17/04/2019 998
9 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 04:56 27/04/2019 1264
10 foto 216495 - Huỳnh Phương 0 0 0 09:11 04/05/2019 1767