Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.18. Tổng ôn các dạng toán về HCl, H2SO4 loãng
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
01/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 153765 - Nam Phong 121 10 40 16:02 13/05/2020
00:03:43
15360
2 foto 101740 - nobitagnt 117 9.75 39 21:15 11/05/2020
00:27:17
11881
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 117 9.75 39 08:41 29/05/2020
00:27:28
14777
4 foto 263754 - Colencaulamduoc 117 9.75 39 21:44 29/05/2020
00:34:52
9069
5 foto 39374 - manhnatri 117 9.75 39 08:23 17/06/2019
00:42:56
8190
6 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 117 9.75 39 21:15 25/06/2021
00:45:51
10986
7 foto 267164 - Viennguyen2002 113 9.5 38 10:19 01/05/2020
00:38:05
14706
8 foto 282247 - Thanh Thanh 111 9.25 37 05:00 04/08/2020
00:45:12
2153
9 foto 219416 - Letrunghuyen2003 107 9 36 16:53 02/06/2021
01:00:00
6668
10 foto 279743 - HaiTram11 102 8.75 35 00:13 11/06/2020
00:25:32
5331