Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.20. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 93 9.67 29 05:49 18/05/2019 7879
2 foto 137567 - lequangphuc3105 90 9.33 28 06:08 20/04/2019 3968
3 foto 194574 - Dhngoaithuong 90 9.33 28 05:17 28/05/2019 12558
4 foto 39374 - manhnatri 90 9.33 28 09:21 18/06/2019 8125
5 foto 214615 - leuyenvy 88 9 27 10:12 20/05/2019 3213
6 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 73 8 24 12:30 16/05/2019 4473
7 foto 181785 - Ngoctin 44 6 18 02:35 27/05/2019 5261
8 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 24 3 9 11:33 26/05/2019 4443
9 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 3 0.33 1 08:03 01/05/2019 1410
10 foto 173896 - teamhocy 0 0 0 7559