Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.20. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 2)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
05/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101740 - nobitagnt 98 10 30 00:24 12/05/2020
00:16:24
11881
2 foto 153765 - Nam Phong 90 9.33 28 08:59 15/05/2020
00:02:40
15360
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 90 9.33 28 19:29 29/05/2020
00:34:07
14777
4 foto 39374 - manhnatri 90 9.33 28 09:21 18/06/2019
00:37:45
8190
5 foto 309281 - TranLinhh 90 9.33 28 19:59 04/06/2022
00:45:52
15032
6 foto 267164 - Viennguyen2002 86 9 27 22:28 07/05/2020
00:36:58
14706
7 foto 267885 - Trường Sơn 86 9 27 20:51 31/05/2020
00:50:00
3140
8 foto 263754 - Colencaulamduoc 84 9 27 17:00 30/05/2020
00:32:40
9069
9 foto 279743 - HaiTram11 83 8.67 26 17:15 20/06/2020
00:45:16
5331
10 foto 282247 - Thanh Thanh 77 8.33 25 12:54 06/08/2020
00:41:12
2153