Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.21. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 3)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 39374 - manhnatri 54 8 16 10:53 18/06/2019 8190
2 foto 137567 - lequangphuc3105 42 7 14 09:45 25/04/2019 3968
3 foto 214615 - leuyenvy 35 5 10 01:53 22/05/2019 3213
4 foto 181785 - Ngoctin 19 4 8 08:49 27/05/2019 5300
5 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 6 3 6 09:34 31/05/2019 11396
6 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 0 0 0 4776
7 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:23 21/04/2019 2135
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 05:01 27/04/2019 1264
9 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 11:23 28/04/2019 998
10 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 0 0 0 06:40 01/05/2019 1890