Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.21. Tổng ôn các dạng toán về HNO3, H2SO4 đặc (Phần 3)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
07/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 309281 - TranLinhh 68 9.5 19 01:36 11/06/2022
00:29:54
15032
2 foto 153765 - Nam Phong 67 9.5 19 15:24 16/05/2020
00:11:50
15360
3 foto 101740 - nobitagnt 62 9 18 16:05 12/05/2020
00:24:13
11881
4 foto 267164 - Viennguyen2002 57 8.5 17 15:11 14/05/2020
00:35:29
14706
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 54 8 16 15:52 02/06/2020
00:49:08
14777
6 foto 39374 - manhnatri 54 8 16 10:53 18/06/2019
00:50:00
8190
7 foto 279743 - HaiTram11 44 6.5 13 10:44 21/06/2020
00:38:02
5331
8 foto 267885 - Trường Sơn 20 3.5 7 17:36 01/06/2020
00:21:02
3140
9 foto 295193 - Teddybear2021 12 2 4 21:17 29/04/2021
00:19:11
4515
10 foto 241194 - tienbaekhyun 9 1.5 3 17:28 27/06/2020
00:00:16
4825