Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.22. Tổng ôn các dạng toán NHIỆT LUYỆN
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 65 9.5 19 09:05 19/05/2019 6329
2 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 61 9 18 11:39 23/04/2019 5664
3 foto 137567 - lequangphuc3105 52 8 16 10:48 25/04/2019 3968
4 foto 167726 - dungthuyquynh 35 5.5 11 10:10 06/05/2019 5105
5 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 18 3 6 08:52 01/05/2019 1331
6 foto 222479 - vuonghuutu 0 0 0 1403
7 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 11:01 24/04/2019 1934
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 05:03 27/04/2019 1264
9 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 11:29 28/04/2019 998