Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.22. Tổng ôn các dạng toán NHIỆT LUYỆN
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 65 9.5 19 09:05 19/05/2019 8751
2 foto 179903 - Dương Tấn Phước 65 9.5 19 08:37 05/06/2019 18574
3 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 61 9 18 11:39 23/04/2019 7414
4 foto 137567 - lequangphuc3105 52 8 16 10:48 25/04/2019 3968
5 foto 214615 - leuyenvy 38 6 12 01:43 23/05/2019 3213
6 foto 167726 - dungthuyquynh 35 5.5 11 10:10 06/05/2019 6855
7 foto 40955 - luckys 30 4.5 9 12:46 23/06/2019 10754
8 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 25 4 8 05:45 01/06/2019 4776
9 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 18 3 6 08:52 01/05/2019 1890
10 foto 219986 - tutu123 7 2 4 07:18 01/06/2019 1746