Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.22. Tổng ôn các dạng toán NHIỆT LUYỆN
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
09/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 153765 - Nam Phong 70 10 20 19:56 22/05/2020
00:06:32
15360
2 foto 101740 - nobitagnt 70 10 20 23:16 11/05/2020
00:15:30
11881
3 foto 244062 - duongquynh0901 70 10 20 08:44 03/06/2020
00:33:04
13160
4 foto 301282 - Hồ Thanh Hà 12H5 70 10 20 23:05 25/05/2021
00:34:05
2876
5 foto 212081 - Dongthianh 70 10 20 08:46 18/05/2020
00:42:10
6044
6 foto 309281 - TranLinhh 70 10 20 00:28 13/06/2022
00:43:20
15032
7 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 66 9.5 19 00:01 26/06/2021
00:31:04
10986
8 foto 267164 - Viennguyen2002 66 9.5 19 17:00 14/05/2020
00:39:40
14706
9 foto 248182 - YenNguyen09 65 9.5 19 15:35 22/07/2020
00:02:03
5101
10 foto 179903 - Dương Tấn Phước 65 9.5 19 20:37 05/06/2019
00:02:29
18574