Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.23. Tổng ôn các dạng toán OXIT AXIT - MUỐI CACBONAT
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
23/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179903 - Dương Tấn Phước 75 9.67 29 08:27 04/06/2019 18574
2 foto 185935 - Linhhatinh 73 9.33 28 02:49 20/05/2019 8751
3 foto 214615 - leuyenvy 52 7 21 07:25 25/05/2019 3213
4 foto 137567 - lequangphuc3105 45 6.67 20 11:33 28/04/2019 3968
5 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 36 4.33 13 11:56 12/06/2019 2489
6 foto 187611 - Trường Giang 35 4.33 13 05:35 18/06/2019 10455
7 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 36 4 12 03:39 03/06/2019 4776
8 foto 96340 - Lê Đạt 29 3.33 10 07:42 27/05/2019 2724
9 foto 165721 - Lưu Hoàng Khánh 8 1 3 03:14 05/05/2019 1890
10 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 0 0 0 7414