Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.23. Tổng ôn các dạng toán OXIT AXIT - MUỐI CACBONAT
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
11/05/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 309281 - TranLinhh 76 9.67 29 23:11 19/06/2022
00:44:42
15032
2 foto 179903 - Dương Tấn Phước 75 9.67 29 20:27 04/06/2019
00:04:18
18574
3 foto 286033 - Thúy Diệu An 72 9.33 28 07:49 10/05/2021
00:03:05
3910
4 foto 101740 - nobitagnt 72 9.33 28 16:35 12/05/2020
00:23:29
11881
5 foto 244062 - duongquynh0901 71 9.33 28 08:39 04/06/2020
00:18:37
13160
6 foto 153765 - Nam Phong 70 9 27 09:42 24/05/2020
00:19:33
15360
7 foto 31536 - Minh Quang Phạm 67 9 27 08:01 09/06/2020
00:47:12
14777
8 foto 298211 - thuhien 60 8 24 07:03 09/06/2022
00:03:06
3798
9 foto 243445 - thanhvan161 52 6.67 20 23:45 11/05/2020
00:02:00
8649
10 foto 282247 - Thanh Thanh 51 6.67 20 00:01 07/08/2020
00:50:00
2153