Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.24. Tổng ôn các dạng toán về HỢP CHẤT LƯỠNG TÍNH
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185935 - Linhhatinh 97 9 27 04:09 20/05/2019 8751
2 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 93 8.67 26 07:08 15/06/2019 2489
3 foto 214615 - leuyenvy 87 8 24 11:26 26/05/2019 3213
4 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 60 6 18 10:33 26/05/2019 4594
5 foto 137567 - lequangphuc3105 54 6 18 09:34 30/04/2019 3968
6 foto 179903 - Dương Tấn Phước 48 4.33 13 04:15 07/06/2019 18574
7 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 47 4 12 06:47 05/06/2019 4776
8 foto 151725 - minhnhat31102001 7 0.67 2 07:23 29/05/2019 9725
9 foto 166704 - Thuhoai2001 0 0 0 3608
10 foto 103047 - Sang Nguyễn Tấn 0 0 0 4594