Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.24. Tổng ôn các dạng toán về HỢP CHẤT LƯỠNG TÍNH (Tham khảo - Đã giảm tải)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
20/02/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 101740 - nobitagnt 106 9.67 29 00:56 15/05/2020
00:30:56
11881
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 105 9.67 29 14:55 09/06/2020
00:50:00
14777
3 foto 309281 - TranLinhh 95 9 27 21:14 22/06/2022
00:28:09
15032
4 foto 166137 - Nguyễn Xuân Dương 93 8.67 26 07:08 15/06/2019
00:02:54
2489
5 foto 282247 - Thanh Thanh 91 8.33 25 03:55 07/08/2020
00:50:00
2153
6 foto 153765 - Nam Phong 87 8.33 25 09:05 26/05/2020
00:04:34
15360
7 foto 279743 - HaiTram11 76 7.33 22 22:59 09/06/2020
00:50:00
5331
8 foto 179903 - Dương Tấn Phước 48 4.33 13 04:15 07/06/2019
00:02:27
18574
9 foto 29488 - Lâm Dương Đặng Thành 47 4 12 06:47 05/06/2019
00:31:50
4776
10 foto 143372 - Đinh Hưởng NC3 24 2 6 08:59 15/06/2021
00:50:00
11456